ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง มาตรการควบคุมการเล่น หรือการจุดประทัดในเขตเทศบาลตำบลพรุพีข่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566
20 พฤศจิกายน 2566

9759