ผลิตภัณฑ์ตำบล
ไม้กวาดดอกหญ้า ม.7

ไม้กวาดดอกหญ้า ม.7

9959

14 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ขนมเบเกอรี่ ม.1

ขนมเบเกอรี่ ม.1

9920

14 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 6

ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 6

9924

12 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
มีดขนาดเล็ก มีเดือยไก่ หมู่ที่ 7

มีดขนาดเล็ก มีเดือยไก่ หมู่ที่ 7

9923

12 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
-

-

9904

9 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ต้นอ่อนทานตะวัน

ต้นอ่อนทานตะวัน

9925

9 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
น้ำผึ้งเดือนห้าบ้านช่องช้าง

น้ำผึ้งเดือนห้าบ้านช่องช้าง

9912

9 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กระเป๋าสตรีผ้าลูกไม้

กระเป๋าสตรีผ้าลูกไม้

9929

9 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
เครื่องแกง

เครื่องแกง

9911

9 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ดอกไม้หมวกประดิษฐ์

ดอกไม้หมวกประดิษฐ์

9915

9 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ทองม้วนป้าแต้ว

ทองม้วนป้าแต้ว

9922

9 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ทดสอบ

ทดสอบ

9906

6 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ทดสอบ

ทดสอบ

9914

6 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์ตำบลพรุพี ของดี <br>ของฝากตำบลพรุพี

ผลิตภัณฑ์ตำบลพรุพี ของดี <br>ของฝากตำบลพรุพี

9921

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
น้ำพริกเห็ดนางฟ้า

น้ำพริกเห็ดนางฟ้า

9915

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
เงาะอบแห้ง อัยยะ

เงาะอบแห้ง อัยยะ

9916

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...