วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่ล้างทรายกรองระบบประปา หมู่ที่ 4 อ่าวเจริญ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่ล้างทรายกรองระบบประปา หมู่ที่ 4 อ่าวเจริญ

1182

9 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง พร้อมกับพนักงานกองช่างออกพื้นที่ควบคุมงานวางเหล็กตะแกรง ขนาด 6 มม. ระยะ 0.20 x 0.20 ม. พร้อมเทถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายอินทนินงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง พร้อมกับพนักงานกองช่างออกพื้นที่ควบคุมงานวางเหล็กตะแกรง ขนาด 6 มม. ระยะ 0.20 x 0.20 ม. พร้อมเทถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายอินทนินงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3

1179

9 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานกองช่างออกพื้นที่ควบคุมงานเทคอนกรีตสายประดิษฐ์ถาวร หมู่ที่ 3

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานกองช่างออกพื้นที่ควบคุมงานเทคอนกรีตสายประดิษฐ์ถาวร หมู่ที่ 3

1180

8 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่เปลี่ยนปั้มสูบน้ำขึ้นหอถังสูงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านนายวราและซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1 ซ.หน้าตรงข้ามไปรษณีย์

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่เปลี่ยนปั้มสูบน้ำขึ้นหอถังสูงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านนายวราและซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1 ซ.หน้าตรงข้ามไปรษณีย์

1178

8 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานช่างไฟฟ้าออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 
ซ.เกาะไทร และซ.ทุ่งทือ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานช่างไฟฟ้าออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ซ.เกาะไทร และซ.ทุ่งทือ

1177

4 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานช่างไฟฟ้าออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ซ.หนองใหญ่ และ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานช่างไฟฟ้าออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ซ.หนองใหญ่ และ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง

1184

3 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่แก้ไขตู้ควบคุมประปา หมู่ที่ 3 ฝั่งตะวันออก พร้อมกับฉีดหญ้าประปาศาลาหมู่บ้านที่ 3

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่แก้ไขตู้ควบคุมประปา หมู่ที่ 3 ฝั่งตะวันออก พร้อมกับฉีดหญ้าประปาศาลาหมู่บ้านที่ 3

1181

3 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานกองช่างออกพื้นที่ควบคุมงานเทคอนกรีต สายค่าย508 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานกองช่างออกพื้นที่ควบคุมงานเทคอนกรีต สายค่าย508 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง

1183

2 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานกองช่างออกพื้นที่ควบคุมงานเทคอนกรีต สายค่าย508 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานกองช่างออกพื้นที่ควบคุมงานเทคอนกรีต สายค่าย508 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง

1183

2 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 4 ซ.ค่ายทหารพราน

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 4 ซ.ค่ายทหารพราน

1184

1 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 4 ซ.ค่ายทหารพราน

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 4 ซ.ค่ายทหารพราน

1177

1 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง พร้อมกับพนักงานกองช่างออกพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.หมู่ที่ 3 ตะวันออก อยู่ในขั้นตอน เกรด บดอัด

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง พร้อมกับพนักงานกองช่างออกพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.หมู่ที่ 3 ตะวันออก อยู่ในขั้นตอน เกรด บดอัด

1181

28 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่ล้างทรายกรองระบบประปา หมู่ที่ 4 อ่าวเจริญ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่ล้างทรายกรองระบบประปา หมู่ที่ 4 อ่าวเจริญ

1183

28 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานช่างไฟฟ้าออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ซ.สันติสุข หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 สายหน้าป้อมฯ-แยกถนนเอเซีย

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานช่างไฟฟ้าออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ซ.สันติสุข หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 สายหน้าป้อมฯ-แยกถนนเอเซีย

1182

27 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง พร้อมกับพนักงานกองช่างออกพื้นที่ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 สายหน้าตลาดพรุพี (งานซ่อมฝาคู ฝาบ่อพัก คูระบายน้ำ รอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง พร้อมกับพนักงานกองช่างออกพื้นที่ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 สายหน้าตลาดพรุพี (งานซ่อมฝาคู ฝาบ่อพัก คูระบายน้ำ รอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ)

1182

27 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่แก้ไขลูกลอยประปา หมู่ที่ 4 บ้านนายสำเริงและเปลี่ยนเฟสโปรเทคเตอร์ ประปาหมู่ที่ 1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่แก้ไขลูกลอยประปา หมู่ที่ 4 บ้านนายสำเริงและเปลี่ยนเฟสโปรเทคเตอร์ ประปาหมู่ที่ 1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

1766

20 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง พร้อมกับพนักงานกองช่างออกพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดิษฐ์ถาวร หมู่ที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง พร้อมกับพนักงานกองช่างออกพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดิษฐ์ถาวร หมู่ที่ 3

1770

20 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1 ซอยสันติสุข1

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1 ซอยสันติสุข1

1768

18 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่แก้ไขปั้มดูดน้ำไม่ขึ้นระบบประปา หมู่ที่ 6 แยกช่องช้าง และซ่อมท่อหน้ามิเตอร์น้ำประปาพร้อมกับเปลี่ยนมิเตอร์น้ำเนื่องจากไม่สามารถอ่านค่าน้ำได้ ของนายวิชัย ชูแก้ว หมู่ที่ 1 สายซอยสันติสุข

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่แก้ไขปั้มดูดน้ำไม่ขึ้นระบบประปา หมู่ที่ 6 แยกช่องช้าง และซ่อมท่อหน้ามิเตอร์น้ำประปาพร้อมกับเปลี่ยนมิเตอร์น้ำเนื่องจากไม่สามารถอ่านค่าน้ำได้ ของนายวิชัย ชูแก้ว หมู่ที่ 1 สายซอยสันติสุข

1767

17 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่ล้างทรายกรองระบบประปา หมู่ที่ 4 อ่าวเจริญและบ้านนายสำเริง

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายศิริชัย บุญศรี ผอ.กองช่าง มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำประปาออกพื้นที่ล้างทรายกรองระบบประปา หมู่ที่ 4 อ่าวเจริญและบ้านนายสำเริง

1770

14 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...