ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. (ภาคค่ำ)นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร
4821
28 กรกฎาคม 2566