ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น นายบุญเลิศ รอด ศรี รอง นายกเทศมนตรีตำบล พรุพี/ปลัดเทศบาล/หัวหน้า ฝ่ายปกครองและ นิติกร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีพุทธศักราช2566 ณ ลาน อเนกประสงค์โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
4819
4 กรกฎาคม 2566