หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
  ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานและกิจกรรมทั่วไป
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ออกพื้นที่ล้างทำความสะอาดถนน หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี ที่โรงเรียนพรุพีพิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 20 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

ประมวลภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ออกพื้นที่ล้างทำความสะอาดถนน หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี ที่โรงเรียนพรุพีพิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ของเทศบาลตำบลพรุพี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ