หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 062-2450346
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
  รางวัลแห่งความสำเร็จ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มอบเกียรติบัคร ท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านพัฒนา และส่งเสริมคุณถาพชีวิตผู้สูงอายุ จากท่าน สิทธิพงค์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 111 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : ประมวลภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มอบเกียรติบัคร ท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านพัฒนา และส่งเสริมคุณถาพชีวิตผู้สูงอายุ จากท่าน สิทธิพงค์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเทศบาลตำบลพรุพี
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ