หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
  ประมวลภาพกิจกรรม
นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพีรับมอบโล่เกียรติคุณ การดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2564 และ ปี2565 ของการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 ท้องถิ่นร่วมใจ ปลอดภัยทุกชีวิตณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 34 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

ประมวลภาพกิจกรรม นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพีรับมอบโล่เกียรติคุณ การดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2564 และ ปี2565 ของการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 ท้องถิ่นร่วมใจ ปลอดภัยทุกชีวิตณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ของเทศบาลตำบลพรุพี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ