หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
  ประมวลภาพกิจกรรม
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสุขลักษณะในการประกอบกิจการฟาร์มไก่ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการฟาร์มไก่
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 56 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

ประมวลภาพกิจกรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสุขลักษณะในการประกอบกิจการฟาร์มไก่ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการฟาร์มไก่ ของเทศบาลตำบลพรุพี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ