หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
  ประมวลภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลพรุพีร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 52 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 30 สิงหาคม 2564
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลพรุพีร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ของเทศบาลตำบลพรุพี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ