หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
  ประมวลภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ นายอำเภอบ้านนาสาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี และ ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี ครั้งแรก วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 52 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 4 มิถุนายน 2564
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

ประมวลภาพกิจกรรม ยินดีต้อนรับ นายอำเภอบ้านนาสาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี และ ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี ครั้งแรก วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี ของเทศบาลตำบลพรุพี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ