หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่​ 15​ กันยายน​ 2563 คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าศาลา​ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี​ และการทำเกษตรผสมผสาน​โคกหนองนาโมเดล​ ณ​ บ้านช่องช้าง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 27 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 15 กันยายน 2563
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่​ 15​ กันยายน​ 2563 คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าศาลา​ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี​ และการทำเกษตรผสมผสาน​โคกหนองนาโมเดล​ ณ​ บ้านช่องช้าง ของเทศบาลตำบลพรุพี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ