หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ประมวลภาพกิจกรรม
มาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาด โควิด -19
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 85 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

ประมวลภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ มาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาด โควิด -19 เทศบาลตำบลพรุพี ขอความร่วมมือ “ให้พี่น้องประชาชนทุกคน สวม หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และ หมั่นล้างมือเป็นประจำ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ ร่างกาย ” “ SAVE PHRUPHI ” “ล้างมือ ช้อนเอง อยู่บ้านไม่เที่ยว เว้นระยะห่าง” ด้วยความปราถนาดี ของเทศบาลตำบลพรุพี

 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ