หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 4-6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3
ตามโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562...
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 75 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ตามโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี และสามารถชมผลงานการประกวดประดิษฐ์กระทงนักเรียน ได้ ณ บริเวณฝายกักเก็บน้ำคลองพรง หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ของเทศบาลตำบลพรุพี

 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ