หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ประมวลภาพกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพรุพี อพปร.ทต.พรุพี มูลนิธิกุศลศรัทธาบ้านนาสาร จุดแสตนบายกู้ภัยช่องช้าง กู้ชีพพรุพีและนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกันรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 107 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17 เมษายน 2561
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

ประมวลภาพกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพรุพี อพปร.ทต.พรุพี มูลนิธิกุศลศรัทธาบ้านนาสาร จุดแสตนบายกู้ภัยช่องช้าง กู้ชีพพรุพีและนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกันรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ "เทศกาลปลอดเหล้า เราปลอดภัย" ณ สี่แยกช่องช้าง ถนนสายนาสาร-เวียงสระ หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี มีการแจกพิมเสนน้ำสติ๊กเกอร์ แผนพับรณรงค์ปลอดเหล้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับผู้ที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพีขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนับสนับและให้ความร่วมมือในการจัดโครงการในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ ของเทศบาลตำบลพรุพี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ