หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
  สถานที่ท่องเที่ยว
อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 1407 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27 ตุลาคม 2564
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

          อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง (ค่าย 508) หลังจากการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้เข้ามาเคลื่อนไหวในภาคใต้ เพราะภาคใต้เป็นฐานสำคัญของชาวจีนที่ต่อต้านญี่ปุ่น แม้ภายหลังสงครามจะยุติลง แต่ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในพื้นที่บ้านช่องช้าง ซึ่งผลจากการปราบปราบของรัฐบาลเกิดการปะทะและสูญเสียชีวิต เลือดเนื้อทั้งสองฝ่ายในเขตพื้นที่บ้านช่องช้างมีวีรชนที่เสียชีวิตระหว่างปี พ.ศ. 2500-2527 มากกว่า 500 คน บรรดามวลมิตรสหายเขตงานสุราษฎร์ธานีและเขตงานในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน รวมทั้งสหายปัญญาชนได้แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพตามสภาพ แต่ด้วยความผูกพันและความรักร่วมอุดมการณ์ที่ได้รับหล่อหลอมมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ด้วยดวงจิตที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนหวั่นไหวไปตามกระแสเมือง แต่ละคนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ ในปี พ.ศ. 2535 ณ บ้านเหนือคลอง อ.เวียงสระ มิตรสหายที่เคยร่วมใช้ชีวิตในป่าเขาและมิตรสหายจากในเมือง ได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยือนกันเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2537 ได้ขุดกระดูกมิตรสหายได้จำนวนหนึ่ง และมีการจัดงานบำเพ็ญกุศล ขึ้นที่วัดพระอินทร์ อ.ดอนสัก ต่อมาปี พ.ศ. 2539 จึงได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ของวีรชนในเขตภาคใต้ตอนบน เพื่อแสดงถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การเสียสละเพื่ออุดมการณ์ประชาธิปไตย ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านช่องช้าง ตำบลพรุพี มีสภาพเป็นฐานปูน สูงประมาณ 1.50 เมตร ด้านบนเป็นมือชูพานรัฐธรรมนูญ มีดาวแดง 5 แฉก อยู่บนฐานและได้จัดงานรำลึกวีรชนครั้งใหญ่ขึ้น และต่อมาปี พ.ศ. 2542 ได้มีการออกแบบและก่อสร้างอนุสรณ์สถานใหม่แล้วเสร็จ (คือรูปแบบปัจจุบัน)และจัดงานรำลึกการทำบุญกระดูก นำกระดูกเข้าบัวอย่างยิ่งใหญ่ และได้มีการสืบทอดการจัดกิจกรรมงานรำลึกวีรชนขึ้นในวันที่ 16 เดือนเมษายน เป็นประจำทุกปี

อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง มีกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเข้าค่ายสำหรับเยาวชน และเดินป่าโบราณ ป่าสันเย็น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลพรุพี กลุ่มตีเหล็ก กลุ่มรับซื้อยางสด ระบบประปาภูเขา ธนาคารต้นไม้ ถ้ำขมิ้น น้ำตกดาดฟ้า สวนสละอาทิตย์ โดยมีการสนับสนุนการดูแลจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และพยายามจะส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ