หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 แจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะ...ท่านใดมีความประสงค์ทำความดี...โดยร่วมกิจกรรมออกบู๊ทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อบริการแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี เบอร์โทรศัพท์ 077-380584 ต่อ 110 ค่ะ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 117 คน
ประกาศวันที่  10 มกราคม 2561
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะ...ท่านใดมีความประสงค์ทำความดี...โดยร่วมกิจกรรมออกบู๊ทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อบริการแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี เบอร์โทรศัพท์ 077-380584 ต่อ 110 ค่ะ ได้ที่นี่
 
 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ