หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 กำหนดเขตพื้นที่สาธารณะในการแสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 76 คน
ประกาศวันที่  17 พฤษภาคม 2561

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดเขตพื้นที่สาธารณะในการแสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 กำหนดเขตพื้นที่สาธารณะในการแสดงความสามารถ [ขนาดไฟล์ : 1.76 MB.]
 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ