หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 143 คน
ประกาศวันที่  28 มีนาคม 2561

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปคำย่อวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร บทความตอน "ทำดีมากครับ" '"ไม่ใช่อย่างนี้ครับ" "ไม่ถูกต้อง เราไม่เอา" "หนูเป็นปกตินะคะ" "จะเก็บไว้ใช้อีก" ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 จะเก็บไว้อีก [ขนาดไฟล์ : 72.26 KB.]
 ลำดับที่ 2 ทำดีมากครับ [ขนาดไฟล์ : 68.09 KB.]
 ลำดับที่ 3 ไม่ใช่อย่างนี้ครับ [ขนาดไฟล์ : 72.7 KB.]
 ลำดับที่ 4 ไม่ถูกต้อง เราไม่เอา [ขนาดไฟล์ : 81.5 KB.]
 ลำดับที่ 5 หนูเป็นปกติแล้ว [ขนาดไฟล์ : 93.04 KB.]
 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ