หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บริเวณศูนย์ถ่ายทอด
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 94 คน
ประกาศวันที่  13 มีนาคม 2561

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บริเวณศูนย์ถ่ายทอด ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บริเวณศูนย์ถ่ายทอดฯ.pdf [ขนาดไฟล์ : 4.52 MB.]
 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ