หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
หัวข้อ วันที่
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33 ปรจำปี 2563 (ดู : 10) 30 ก.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 (ดู : 4) 21 ก.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2563 (ดู : 4) 21 ก.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34 ปรจำปี 2563 (ดู : 10) 2 ก.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สูงชุมชน ครั้งที่ 32 ประจำปี 2563 (ดู : 12) 19 ส.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สูงชุมชน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563 (ดู : 11) 12 ส.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 ปรจำปี 2563 (ดู : 15) 11 ส.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29 ปรจำปี 2563 (ดู : 19) 29 ก.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 (ดู : 22) 23 ก.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 (ดู : 22) 17 ก.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 (ดู : 25) 10 ก.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2563 (ดู : 25) 2 ก.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563 (ดู : 27) 22 มิ.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 (ดู : 27) 15 มิ.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 (ดู : 27) 10 มิ.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 (ดู : 27) 8 มิ.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 (ดู : 26) 4 มิ.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สูงชุมชน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 (ดู : 34) 29 พ.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 (ดู : 34) 22 พ.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 (ดู : 39) 18 พ.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 (ดู : 36) 18 พ.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 (ดู : 38) 30 เม.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 (ดู : 40) 30 เม.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 (ดู : 40) 30 เม.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 (ดู : 46) 13 เม.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 (ดู : 42) 1 เม.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 (ดู : 41) 27 มี.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 (ดู : 41) 23 มี.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 (ดู : 44) 16 มี.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 (ดู : 45) 10 มี.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (ดู : 45) 4 มี.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 (ดู : 42) 26 ก.พ. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (ดู : 47) 20 ก.พ. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (ดู : 44) 20 ก.พ. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 (ดู : 48) 22 ม.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 (ดู : 48) 14 ม.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 (ดู : 52) 3 ม.ค. 2563
ข้อมูลสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 (ดู : 49) 31 ธ.ค. 2562
ข้อมูลสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32 (ดู : 50) 25 ธ.ค. 2562
ข้อมูลสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31 (ดู : 48) 24 ธ.ค. 2562
ข้อมูลสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29 (ดู : 57) 2 ธ.ค. 2562
ข้อมูลสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28 (ดู : 52) 29 พ.ย. 2562
ข้อมูลสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27 (ดู : 53) 20 พ.ย. 2562
ข้อมูลสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 (ดู : 54) 14 พ.ย. 2562
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25 (ดู : 63) 7 พ.ย. 2562
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 (ดู : 67) 25 ต.ค. 2562
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 (ดู : 66) 17 ต.ค. 2562
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22 (ดู : 65) 17 ต.ค. 2562
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 (ดู : 69) 15 ต.ค. 2562
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 (ดู : 67) 15 ต.ค. 2562
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 (ดู : 67) 15 ต.ค. 2562
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 (ดู : 69) 15 ต.ค. 2562
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 (ดู : 69) 15 ต.ค. 2562
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 (ดู : 70) 3 ก.ย. 2562
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15 (ดู : 71) 3 ก.ย. 2562
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 (ดู : 65) 3 ก.ย. 2562
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 (ดู : 68) 3 ก.ย. 2562
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 (ดู : 70) 3 ก.ย. 2562
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 (ดู : 73) 24 มิ.ย. 2562
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 (ดู : 69) 21 มิ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ