หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
หัวข้อ วันที่
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 49 ประจำปี 2564 (ดู : 9) 21 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 48 ประจำปี 2564 (ดู : 10) 14 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 47 ประจำปี 2564 (ดู : 9) 14 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 45 ประจำปี 2564 (ดู : 14) 3 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 46 ประจำปี 2564 (ดู : 12) 3 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 (ดู : 11) 16 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 43 ประจำปี 2564 (ดู : 15) 4 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 (ดู : 14) 2 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 41 ประจำปี 2564 (ดู : 15) 28 ต.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 40 ประจำปี 2564 (ดู : 15) 19 ต.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2564 (ดู : 22) 30 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 37 ประจำปี 2564 (ดู : 20) 23 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 (ดู : 22) 17 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 35 ประจำปี 2564 (ดู : 24) 13 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 (ดู : 25) 2 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 33 ประจำปี 2564 (ดู : 25) 2 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 32 ประจำปี 2564 (ดู : 26) 24 ส.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 (ดู : 27) 19 ส.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 30 ประจำปี 2564 (ดู : 31) 10 ส.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 29 ประจำปี 2564 (ดู : 31) 3 ส.ค. 2564
เทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 (ดู : 28) 15 ก.ค. 2564
เทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2564 (ดู : 33) 15 ก.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 25 ประจำปี 2564 (ดู : 33) 6 ก.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 24 ประจำปี 2564 (ดู : 35) 6 ก.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 (ดู : 38) 28 มิ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 (ดู : 35) 16 มิ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 (ดู : 38) 31 พ.ค. 2564
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 (ดู : 44) 14 พ.ค. 2564
เทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 (ดู : 42) 11 พ.ค. 2564
เทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (ดู : 44) 3 พ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 (ดู : 49) 27 เม.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 (ดู : 47) 20 เม.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 (ดู : 48) 5 เม.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 (ดู : 50) 23 มี.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 (ดู : 45) 15 มี.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 (ดู : 50) 11 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 (ดู : 46) 5 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 (ดู : 52) 25 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 (ดู : 48) 19 ก.พ. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (ดู : 67) 3 ก.พ. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 (ดู : 62) 26 ม.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 (ดู : 61) 19 ม.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 60) 15 ม.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 72) 11 ม.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49 ประจำปี 2563 (ดู : 67) 5 ม.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50 ประจำปี 2563 (ดู : 70) 5 ม.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 ประจำปี 2563 (ดู : 85) 22 ธ.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47 ประจำปี 2563 (ดู : 73) 22 ธ.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46 ประจำปี 2563 (ดู : 69) 21 ธ.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45 ประจำปี 2563 (ดู : 72) 21 ธ.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 (ดู : 71) 24 พ.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 ประจำปี 2563 (ดู : 73) 24 พ.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 (ดู : 78) 29 ต.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 (ดู : 85) 19 ต.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 ประจำปี 2563 (ดู : 86) 9 ต.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สูงชุมชน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (ดู : 89) 5 ต.ค. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33 ปรจำปี 2563 (ดู : 102) 30 ก.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 (ดู : 91) 21 ก.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2563 (ดู : 90) 21 ก.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34 ปรจำปี 2563 (ดู : 99) 2 ก.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ