หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
หัวข้อ วันที่
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 (ดู : 9) 23 มิ.ย. 2565
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565 (ดู : 6) 17 มิ.ย. 2565
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 (ดู : 8) 16 มิ.ย. 2565
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 (ดู : 8) 10 มิ.ย. 2565
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 (ดู : 9) 7 มิ.ย. 2565
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 (ดู : 6) 12 พ.ค. 2565
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 (ดู : 38) 16 มี.ค. 2565
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 (ดู : 34) 7 มี.ค. 2565
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (ดู : 35) 7 มี.ค. 2565
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (ดู : 42) 23 ก.พ. 2565
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ดู : 46) 15 ก.พ. 2565
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (ดู : 40) 8 ก.พ. 2565
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 (ดู : 42) 8 ก.พ. 2565
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (ดู : 46) 26 ม.ค. 2565
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (ดู : 48) 18 ม.ค. 2565
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 51) 18 ม.ค. 2565
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 49 ประจำปี 2564 (ดู : 59) 21 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 48 ประจำปี 2564 (ดู : 62) 14 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 47 ประจำปี 2564 (ดู : 59) 14 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 45 ประจำปี 2564 (ดู : 65) 3 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 46 ประจำปี 2564 (ดู : 62) 3 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 (ดู : 72) 16 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 43 ประจำปี 2564 (ดู : 64) 4 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 (ดู : 62) 2 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 41 ประจำปี 2564 (ดู : 63) 28 ต.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 40 ประจำปี 2564 (ดู : 65) 19 ต.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2564 (ดู : 80) 30 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 37 ประจำปี 2564 (ดู : 65) 23 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 (ดู : 68) 17 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 35 ประจำปี 2564 (ดู : 73) 13 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 (ดู : 69) 2 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 33 ประจำปี 2564 (ดู : 69) 2 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 32 ประจำปี 2564 (ดู : 75) 24 ส.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 (ดู : 69) 19 ส.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 30 ประจำปี 2564 (ดู : 77) 10 ส.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 29 ประจำปี 2564 (ดู : 81) 3 ส.ค. 2564
เทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 (ดู : 75) 15 ก.ค. 2564
เทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2564 (ดู : 83) 15 ก.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 25 ประจำปี 2564 (ดู : 79) 6 ก.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 24 ประจำปี 2564 (ดู : 82) 6 ก.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 (ดู : 83) 28 มิ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 (ดู : 80) 16 มิ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 (ดู : 82) 31 พ.ค. 2564
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 (ดู : 91) 14 พ.ค. 2564
เทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 (ดู : 88) 11 พ.ค. 2564
เทศบาลตำบลพรุพี ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (ดู : 93) 3 พ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 (ดู : 102) 27 เม.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 (ดู : 93) 20 เม.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 (ดู : 93) 5 เม.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 (ดู : 97) 23 มี.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 (ดู : 89) 15 มี.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 (ดู : 95) 11 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 (ดู : 90) 5 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 (ดู : 99) 25 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 (ดู : 92) 19 ก.พ. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (ดู : 112) 3 ก.พ. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 (ดู : 107) 26 ม.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 (ดู : 108) 19 ม.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 105) 15 ม.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 119) 11 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ