หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  แผนพัฒนา/แผนดำเนินงาน
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 206 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 2561-03-12 พรุพีส่วนที่-2.docx [ขนาดไฟล์ : 23.94 KB.]
 ลำดับที่ 2  [ขนาดไฟล์ : 23.94 KB.]
 ลำดับที่ 3  [ขนาดไฟล์ : 12.26 KB.]
 ลำดับที่ 4  [ขนาดไฟล์ : 50.1 KB.]
 ลำดับที่ 5  [ขนาดไฟล์ : 79.29 KB.]
 ลำดับที่ 6  [ขนาดไฟล์ : 231.13 KB.]
 ลำดับที่ 7  [ขนาดไฟล์ : 286.13 KB.]
 
 
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ