ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกวดกระทงประชาชนทั่วไปละขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ริมคลองสูญ หมู่ที่ 5 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
16 พฤศจิกายน 2566

4639