ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี 2567
13 พฤศจิกายน 2566

4644


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ได้ที่นี่