ข่าวรับสมัครงาน
ประเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งที่ว่าง
24 ตุลาคม 2566

4638


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ได้ที่นี่