ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซ่อยราษฎร์ร่วมใจข้างบ้านกำนันเสรี (เกษตร2) หมู่ที่ 6 บ้านห้ววยตอตำบลพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซ่อยราษฎร์ร่วมใจข้างบ้านกำนันเสรี (เกษตร2) หมู่ที่ 6 บ้านห้ววยตอ
13 กรกฎาคม 2566

4654


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซ่อยราษฎร์ร่วมใจข้างบ้านกำนันเสรี (เกษตร2) หมู่ที่ 6 บ้านห้ววยตอ ตำบลพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ' ได้ที่นี่