ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่องรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
8 มีนาคม 2566

4637


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่องรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ได้ที่นี่