ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ด่านชุมชนและจุดบริการประชุาชน) นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กล่าวเปิดโครงการ ฯ พร้อม ทีม อปพร. เทศบาลตำบลพรุพี

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ด่านชุมชนและจุดบริการประชุาชน) นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กล่าวเปิดโครงการ ฯ พร้อม ทีม อปพร. เทศบาลตำบลพรุพี

4751

29 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายให้ นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เป็นประธานเปิดโครงการ และ น.ส.เสาวภา รัตนพันธุ์ ปลัดเทศบาล กล่าวเปิดโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายให้ นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เป็นประธานเปิดโครงการ และ น.ส.เสาวภา รัตนพันธุ์ ปลัดเทศบาล กล่าวเปิดโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

4752

28 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อม พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เพื่อเป็น สิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อม พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เพื่อเป็น สิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566

4756

28 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายบุญเลิศ รอดศรี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีและพนักงานเทศบาลตำบลพรุพีร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร 12 สิงหาคม 2666 : 17.00 น.

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายบุญเลิศ รอดศรี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีและพนักงานเทศบาลตำบลพรุพีร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร 12 สิงหาคม 2666 : 17.00 น.

4753

7 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. (ภาคเช้า)นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. (ภาคเช้า)นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร

4751

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. (ภาคค่ำ)นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายบุญเลิศ  รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. (ภาคค่ำ)นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร

4743

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 : 09.20 น. นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพีและนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ครั้งที่ 28 ณ สนามโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 : 09.20 น. นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพีและนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ครั้งที่ 28 ณ สนามโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

4815

4 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น นายบุญเลิศ รอด ศรี รอง นายกเทศมนตรีตำบล พรุพี/ปลัดเทศบาล/หัวหน้า ฝ่ายปกครองและ นิติกร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีพุทธศักราช2566 ณ ลาน อเนกประสงค์โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น นายบุญเลิศ รอด ศรี รอง นายกเทศมนตรีตำบล พรุพี/ปลัดเทศบาล/หัวหน้า ฝ่ายปกครองและ นิติกร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีพุทธศักราช2566 ณ ลาน อเนกประสงค์โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

4749

4 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพรุพี จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 และ โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน (อย.น้อย) วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพรุพี จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 และ โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน (อย.น้อย) วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี

4745

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลพรุพีจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน (อย.น้อย) ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลพรุพีจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน (อย.น้อย) ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี

4736

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566

4755

15 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 : 07.00 น. (รอบเย็น)นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายให้ นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง/พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสทเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 : 07.00 น. (รอบเย็น)นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายให้ นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง/พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสทเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร

4749

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 : 07.00 น. (รอบเช้า)นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายให้ นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 : 07.00 น. (รอบเช้า)นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายให้ นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร

4742

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์/ด่านชุมชนตำบลพรุพี ตั้งแต่ ๑๒ -๑๖ เมษายน ๒๕๖๖

กิจกรรมศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์/ด่านชุมชนตำบลพรุพี ตั้งแต่ ๑๒ -๑๖ เมษายน ๒๕๖๖

4741

20 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เป่าล้างบ่อบาดาล ก่อนลงเครื่องสูบน้ำ ระบประปา ม.5 บ้านห้วยล่วง ทต.พรุพี

เป่าล้างบ่อบาดาล ก่อนลงเครื่องสูบน้ำ ระบประปา ม.5 บ้านห้วยล่วง ทต.พรุพี

4748

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายให้ นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายให้ นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4732

20 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
🛻🛻วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายให้ นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เข้าร่วมพิธีเปิดงานจิตอาสาที่สำนักสงฆ์เวฟุวัน เพิ่มพูนทรัพย์ 🪚🪓เทศบาลตำบลพรุพี นำทีมโดย นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์/ทำความสะอาด 2ข้างทาง/ตัดแต่งกิ่งไม้ พื้นที่หมู่ที่ 7 หมู่บ้านช่องช้าง ต.พรุพี เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

🛻🛻วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายให้ นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เข้าร่วมพิธีเปิดงานจิตอาสาที่สำนักสงฆ์เวฟุวัน เพิ่มพูนทรัพย์ 🪚🪓เทศบาลตำบลพรุพี นำทีมโดย นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์/ทำความสะอาด 2ข้างทาง/ตัดแต่งกิ่งไม้ พื้นที่หมู่ที่ 7 หมู่บ้านช่องช้าง ต.พรุพี เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

4742

25 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลพรุพีเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ที่ 16 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาสาร

เทศบาลตำบลพรุพีเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ที่ 16 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาสาร

4749

16 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เทศบาลตำบลพรุพี

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เทศบาลตำบลพรุพี

4748

14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี น.ส.เสาวภา รัตนพันธุ์ ปลัดเทศบาล และ นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อม รับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี น.ส.เสาวภา รัตนพันธุ์ ปลัดเทศบาล และ นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อม รับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4744

16 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...