ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ด่านชุมชนและจุดบริการประชุาชน) นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กล่าวเปิดโครงการ ฯ พร้อม ทีม อปพร. เทศบาลตำบลพรุพี
4751
29 พฤศจิกายน 2566