ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี มอบหมายให้ นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เป็นประธานเปิดโครงการ และ น.ส.เสาวภา รัตนพันธุ์ ปลัดเทศบาล กล่าวเปิดโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
4752
28 พฤศจิกายน 2566