ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายบุญเลิศ รอดศรี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีและพนักงานเทศบาลตำบลพรุพีร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร 12 สิงหาคม 2666 : 17.00 น.
4753
7 สิงหาคม 2566