ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. (ภาคเช้า)นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร
4751
28 กรกฎาคม 2566