ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 : 09.20 น. นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพีและนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ครั้งที่ 28 ณ สนามโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
4816
4 กรกฎาคม 2566