หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลพรุพี ดูทั้งหมด  

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับประชาชน (ดู : 2)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด (ดู : 3)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลพรุพี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ดู : 6)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศข่าวผ่านระบบ EGP ดูทั้งหมด  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายป.ปลา หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 16)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป้ายคลองสูญ - เอเชีย ๔๑ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 13)
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังป้ายคลองสูญ – เอเชีย 41 หมู่ที่ 5 (ดู : 13)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
กีฬาอำเภอบ้านนาสาร ปี 61
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
อ่านรายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 วันที่ 26 กรกฎราคม 2561 ณ วัดสุคนธาวาส
อ่านรายละเอียด
พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี ประจำปี 2561 (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเครื่องแกง) 11 ก.ค.61 ณ ศูนย์ถ่ายบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.พรุพี
อ่านรายละเอียด
ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ
อ่านรายละเอียด
กีฬาพรุพีควนศรีเกมส์
อ่านรายละเอียด
กีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียด
พิธีไหว้ครู ลำดวน 2 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 238)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 270)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 211)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ