หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลพรุพี ดูทั้งหมด  
 

ปฏิทินการออกลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ดู : 9)
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ดู : 0)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มี 5 เรื่อง (ดู : 15)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศข่าวผ่านระบบ EGP ดูทั้งหมด  
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 12)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 85)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 81)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี ณ ชุมชนบ้านเลม็ด ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดสุคนธาวาส วันที่ 18 มีนาคม 2562
อ่านรายละเอียด
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี ณ ชุมชนบ้านเลม็ด ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
อ่านรายละเอียด
โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
อ่านรายละเอียด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 29 มี.ค.2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี ในวัน เวลา ราชการ
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ เทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
จัดกิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ/วาดภาพ/ระบายสี ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 7 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
อ่านรายละเอียด
พิธีวางเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีร่วมโครงการ ชาวสุราษฎร์ร่วมใจลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 44)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 74)
ประกาศ การรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 95)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ