หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
สายด่วนปลัด 0835926217
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก
เทศมนตรีตำบลพรุพี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 1  (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางข้ามรางรถไฟ (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลสงกรานต์ (ดู : 3)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563  (ดู : 48)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2563  (ดู : 55)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 71)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎราคม 2564 กิจกรรมที่ 1 เห็ดโคน้อยกิจกรรมที่2 แป้งมหัศจรรย์
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมเล่นเปลี่ยนโลก เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ประโยชน์ของการเล่นดินเล่นน้ำส่งเสริมจินตนาการทางความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา พัฒนาการทางอารมณ์เข้าใจตนเองมีสมาธิเกิดความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ผ่อนคลาย และส่งเสริมสร้างทักษะทางสังคม
อ่านรายละเอียด
ครงการ “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อ่านรายละเอียด
งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี
ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านนาสาร
จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร “การเพ้นท์ผ้าถุงปาแต๊ะ”
อ่านรายละเอียด
ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศบาล
เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียด
โครงการจิตอาสาภัยพิบัติระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563
ณ เทศบาลตำบลคลองปราบ
อ่านรายละเอียด
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา ฮุ้ยสกุล
เลขานุการนายกได้เข้ามอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและอุปกรณ์ที่จำเป็น
สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
แจ้งขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
มี2ประเภทคือประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมคลองสูญ
หมู่ที่ 5 ต.พรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 46)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 131)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 142)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ