หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลพรุพี ดูทั้งหมด  

ีรายละเอียดประกอบการขึ้นทะเบียบและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 (ดู : 2)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 2)
บัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 14)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศข่าวผ่านระบบ EGP ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2561 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมูที่ 4 บริเวณสถานที่อนามัยพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรางวี ซอยประปาภูเขา หมูที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
บริการสาธารณะและกิจกรรม 5 ส. เทศบาลตำบลพรุพี เนื่องในวันเทศบาล พ.ศ. 2561
อ่านรายละเอียด
โครงการค่ายเด็กและเยาวชนประจำปี 2561 หลักสูตรภาษาต่างแระเทศ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-19 เมษายน 2561
อ่านรายละเอียด
สภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพรุพี อพปร.ทต.พรุพี มูลนิธิกุศลศรัทธาบ้านนาสาร จุดแสตนบายกู้ภัยช่องช้าง กู้ชีพพรุพีและนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกันรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์
อ่านรายละเอียด
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ วัดสุคนธาวาส ร่วมสืบสานประเพณี สรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
อ่านรายละเอียด
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน ประจำปี 2561 และอบรมหลักสูตร ภาษาต่างประเทศ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน 2561 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ
อ่านรายละเอียด
โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง ประจำปี 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตก 357
อ่านรายละเอียด
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. สุราษฎร์ธานี คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 184)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 203)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 165)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ