หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน พ.ศ. 2563 (ดู : 3)
เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และกรรมการชุมชน หมู่ที่ 5 ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมคลองสูญ หมู่ที่ 5 ต.พรุพี (ดู : 4)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 22)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 0)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-Gp ไตรมาสที่ 4 (ดู : 5)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนมืด หมู่ที่ 4 (ดู : 26)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563
อ่านรายละเอียด
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. และ ช่วงเย็นเวลา 17.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร
อ่านรายละเอียด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยทางคณะได้ไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลปลายพระยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ในวันที่ 18 ก.ย. 2563
อ่านรายละเอียด
วันที่​ 15​ กันยายน​ 2563 คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าศาลา​ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี​ และการทำเกษตรผสมผสาน​โคกหนองนาโมเดล​ ณ​ บ้านช่องช้าง
อ่านรายละเอียด
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่านรายละเอียด
โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
จัดโครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณหน้าโรงเรียนพรุพีพิทยาคม หมู่ที่ 1 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00น. โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
อ่านรายละเอียด
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี กิจกรรมที่ 2 ขนมปังแสนอร่อย
อ่านรายละเอียด
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี กิจกรรมที่ 1 ม้าก้านกล้วยพาสนุก
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 37)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 48)
ด่วนที่สุด รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ท่าน โดยเข้ารับการอบรม 70 ชั่วโมง มีค่าตอบแทนเดือนละ 5000 - 6000 บาท อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ ไม่เป็นข้าราชการพนักงาน พนักงานจ้าง ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย เปิดรับสมัครวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ปิดรับสมัครของ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. สามารถติดได้ที่ 077- 380584 ต่อ 109, 110 (ดู : 43)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ