หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 0)
ขอความร่วมมือประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายในวันที่ 30 มิย.63 (ดู : 5)
เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลพรุพี ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ดู : 11)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 1)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 20)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่ที่ 3 ทุ่งทือ หมู่ที่ 3 (ดู : 27)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
มาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาด โควิด -19
อ่านรายละเอียด
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี กิจกรรมที่ 1 น้ำปั่นหรรษา ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี กิจกรรมที่ 1 น้ำปั่นหรรษา
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพี จัดทำ“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ” และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง วันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือบ่อน้ำพุร้อน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สวนนกร้อยล้านวิวรีสอร์ท ตำบลทุ่งเตา และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลพรุพี อำเภอบ้านสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นลูกเสือเนตรนารีเครือข่ายพรพุพี-ควนศรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
อ่านรายละเอียด
โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความวาดภาพระบายสี ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 24,26 ธันวาคม 2562 ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
และสนามหน้าตลาดพรุพี ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  (ดู : 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 45)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (ดู : 82)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ