หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
สายด่วยนายก 063-542-9878

 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ  (ดู : 4)
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 27)
การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 กรณีย้ายภูมิลำเนา และรายใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 29)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1 ตั้ง เดือนตุลาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 (ดู : 0)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมใจ (ข้างบ้านกำนันเสรี ) หมู่ที่ 6  (ดู : 21)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเคียงพิง หมู่ที่ 7  (ดู : 14)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลพรุพี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับการสนับสนุนของที่ระลึกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านนาสาร
อ่านรายละเอียด
23 ตุลาคม 2564 ลานพระบรมอนุเสาวรีย์
สมเด็จพระปิยะมาหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนาสาร และจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมดำเนินการจัด กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียด
นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อมคณะฝ่ายบริหาร งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดและกองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนบ้านห้วยล่วง กลุ่มเสี่ยง และให้ รพสต. บ้านช่องช้างออกตรวจ หาเชื้อเบื้องต้น (ATK ) สำหรับกลุ่มเสียง
อ่านรายละเอียด
นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อมคณะฝ่ายบริหาร งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดและกองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณหมู่ที่ 1-2 และแผงร้านค้าหมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่​ 3 กันยายน 2564​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบล​พรุพี จัดพิธีมอบรางวัล​ผู้ชนะการประกวด​ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ในหัวข้อ​ “วิถีชีวิตครอบครัวไทยในยุคโควิด” โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายวันชัย​ ตั้งฐานานุศักดิ์​ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี​ ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​เทศบาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน​ 35​ คน
อ่านรายละเอียด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
อ่านรายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานและกิจกรรมทั่วไป ดูทั้งหมด  
 
นายปรเมศวร์ บุญให้ผล หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
อ่านรายละเอียด
นายศิริชัย บุญศรี ผอ. กองช่างเทศบาลตำบลพรุพี พร้อมคณะทำงาน กองช่างเข้าควบคุมงานเทคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายยุพดี ตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อม นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรตำบลพรุพี และคณะทำงาน ออกตรวจพื้นที่ตั้งแบบและปรับทรายคอนกรีตสายยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
ประเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 143)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 206)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 247)


ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ