หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 0)
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 0)
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 0)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) (ดู : 6)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 (ดู : 7)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13 โครงการ (ดู : 27)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความวาดภาพระบายสี ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 24,26 ธันวาคม 2562 ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
และสนามหน้าตลาดพรุพี ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี
เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
ณ สนามโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
อ่านรายละเอียด
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ฝายกักเก็บน้ำคลองพรง
ม.2 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 4-6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3
ตามโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562...
อ่านรายละเอียด
ประกาศผลประกวดประดิษฐ์กระทง..ผู้ที่ได้รับรางวัลให้ไปรับรางวัล ณ เวทีกลาง ม.2 บ้านคลองพรง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อรองรับภัยพิบัติ โดยการล้างรางระบายน้ำและกำจัดขยะ บริเวณหน้าตลาดพรุพี หมู่ที่ 1 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
อ่านรายละเอียด
ร่วมพีธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดหลังสถานีรถไฟนาสาร
อ่านรายละเอียด
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ วัดสุคนธาวาส
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 89)
แก้ไขข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และเฟสบุ๊คตำบลพรุพี (ดู : 58)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ดู : 103)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ