หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลพรุพี ดูทั้งหมด  
 

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 6)
เอกสารประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี พ.ศ. 2561 (ดู : 14)
ประกาศแนะนำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย (ดู : 16)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศข่าวผ่านระบบ EGP ดูทั้งหมด  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 22)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 30)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 27)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
พิธีวางเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีร่วมโครงการ ชาวสุราษฎร์ร่วมใจลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม
อ่านรายละเอียด
การแข่งขันเต้นบาสโลป ชิงแชมป์จังหวัดสุราษฎร์ํธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี รุ่นที่ 2 (ดอกลำดวน 2)ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
วันปิยะมหาราช ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ หน้าตลาดพรุพี
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพี เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 วันที่ 9 กันยายน 2561 ณ วัดสุคนธาวาส
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านนาสารทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ. 2561
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 315)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 359)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 264)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ