หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลพรุพี ดูทั้งหมด  

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 11)
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 (ดู : 18)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 (ดู : 15)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศข่าวผ่านระบบ EGP ดูทั้งหมด  
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายยวนผึ้ง หมูที่ 7  (ดู : 4)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างบุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (ดู : 2)
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  (ดู : 11)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
กีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียด
พิธีไหว้ครู ลำดวน 2 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร เทศบาลตำบลพรุพี ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561
อ่านรายละเอียด
น้อมรำลึกพระคุณครู ประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
ชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบ 61
อ่านรายละเอียด
หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด
อ่านรายละเอียด
Teaching demonstration สาธิตการสอนภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลง กฎระเบียบ และรับทราบทำความเข้าใจกับหลักสูตรที่ปรับเพิ่มเข้ามาใหม่ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ระหว่าง ผู้ปกครองเด็กนักเรียนใหม่
อ่านรายละเอียด
โครงการจัดอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ หมู่ที่ 3 บ้านวังศิลาดิเรกสาร ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์และนโยบายของชาติ หลักสูตรเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 218)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 249)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 189)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ