หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
สายด่วยนายก 063-542-9878
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 (ดู : 2)
ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 6)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 11)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ  (ดู : 1)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน (งานวางท่อระบายน้ำ คสล.) บริเวณถนนที่ชำรุดภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลพรุพี  (ดู : 3)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเมษายน 2565 (ดู : 2)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากปปช.สุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล "สุดยอดผู้นำท้องถิ่น" ประจำปี 2565 สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อ่านรายละเอียด
"รวมใจวิถีไทย หิ้วปิ่นโต ถือถุงผ้า ใช้ตะกร้า นุ่งผ้าไทย"
อ่านรายละเอียด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสุขลักษณะในการประกอบกิจการฟาร์มไก่ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการฟาร์มไก่
อ่านรายละเอียด
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ อำเภอบ้านนาสาร ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่ และเป็นเวทีแห่งการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันของแต่ละภาคส่วน
อ่านรายละเอียด
นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลพรุพี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับการสนับสนุนของที่ระลึกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านนาสาร
อ่านรายละเอียด
23 ตุลาคม 2564 ลานพระบรมอนุเสาวรีย์
สมเด็จพระปิยะมาหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนาสาร และจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมดำเนินการจัด กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานและกิจกรรมทั่วไป ดูทั้งหมด  
 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพีพร้อมพนักงานกองช่างได้รับปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ส่งมอบวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ให้กับประชาชนเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายบางส่วนจากวาตภัย (หลังคาบ้าน) บ้านอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
4-5 พฤษภาคม 2565 อบรมการเสนองบประมาณ เตรียมความพร้อมการนำเสนองบประมาณตรงกับสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
ประเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 240)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 301)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 327)


ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ