หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลพรุพี ดูทั้งหมด  

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีร้องขอด้วยผู้แทน (ดู : 15)
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีร้องขอด้วยตนเอง (ดู : 14)
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลพรุพี (ดู : 16)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลพรุพี ดูทั้งหมด  
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. (ตัวยู)บริเวณข้างบ้าน นายชูเชาว์ถึงบ้านนางยินดี (ดู : 10)
ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บริเวณศูนย์ถ่ายทอด (ดู : 12)
ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้าน ผู้ใหญ่ไพโรจน์ ยงทิว (ดู : 10)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ฐานการเรียนรู้ที่ 3 กิจกรรมขนมหลากสี วันที่ 14 มีนาคม 2561
อ่านรายละเอียด
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ฐานการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรม หนูน้อยเกษตรพอเพียง วันที่ 13 มีนาคม 2561
อ่านรายละเอียด
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ฐานการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมเปลือกไข่หลากสี วันที่ 12 มีนาคม 2561
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีร่วมกับนักเรียนจิตอาสา
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ลดขยะตามแนวทาง
อ่านรายละเอียด
มอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 5 ทุน
จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
อ่านรายละเอียด
นำนักเรียนเข้าร่วม ตักบาตร ข้าวสาร อาการแห้ง
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา (พระเข้าปริวาส) ณ วัดสุคนธาวาส
อ่านรายละเอียด
เทศบาลพรุพีร่วมกับพี่น้องชาวหมู่ 1 เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน
อ่านรายละเอียด
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2560
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 114)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 134)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 104)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ