หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
สายด่วยนายก 063-542-9878

 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (ดู : 0)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 0)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 1)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการตีเส้นผิวจราจรบริเวณลาดยางและถนนคอนกรีตที่เป็นจุดอันตรายและตีเส้นสัญญาณเตือน R/B รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างกำหนด (ดู : 2)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง (ดู : 9)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ - หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม (ดู : 8)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี พร้อมคณะฝ่ายบริหาร งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดและกองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณหมู่ที่ 1-2 และแผงร้านค้าหมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่​ 3 กันยายน 2564​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบล​พรุพี จัดพิธีมอบรางวัล​ผู้ชนะการประกวด​ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ในหัวข้อ​ “วิถีชีวิตครอบครัวไทยในยุคโควิด” โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายวันชัย​ ตั้งฐานานุศักดิ์​ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี​ ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​เทศบาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน​ 35​ คน
อ่านรายละเอียด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
อ่านรายละเอียด
พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและแจกทรายอะเบทในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องช้าง และอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม
อ่านรายละเอียด
นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาด้านสิ่งเเวดล้อมเทศบาลตำบลพรุพี ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี ครั้งที่ 3/2564 ในเดือนสิงหาคมของทุกปี
อ่านรายละเอียด
พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและแจกทรายอะเบทในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุพี และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพรุพีเข้าร่วมกิจกรรม
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมครอบครัวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งครอบครัว หนึ่งป่าชุมชน) ในเขตเทศบาล ปี พ.ศ.2564
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมครอบครัวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งครอบครัว หนึ่งป่าชุมชน) ในเขตเทศบาล ปี พ.ศ.2564
อ่านรายละเอียด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
ประเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 80)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 158)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 199)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ