หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
สายด่วยนายก 063-542-9878
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา  (ดู : 12)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา  (ดู : 13)
สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 11)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 4)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง (ดู : 31)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ (ดู : 36)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รพ.สต.พรุพี ดำเนินการพ่นละอองฝอย (ULV) กำจัดยุงตัวแก่ ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12, โรงเรียนอนุบาลกัญจนา, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
ยินดีต้อนรับ นายอำเภอบ้านนาสาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี และ ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี ครั้งแรก วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีร่วมกับ รพ.สต บ้านช่องช้าง รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด -19
อ่านรายละเอียด
"ปลูกต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2564" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ"ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" ของเทศบาลตำบลพรุพี ณ วัดสุคนธาวาส
อ่านรายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
งานสวัสดิการสังคม ได้ประสานงานรายละเอียดประกอบคำขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ...
อ่านรายละเอียด
ประชุมมอบหมายภารกิจ การเตรียมการและดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 (Local Quarantine) ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียด
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2564
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎราคม 2564
กิจกรรมที่ 1 เห็ดโคน้อยกิจกรรมที่2 แป้งมหัศจรรย์
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมเล่นเปลี่ยนโลก เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ประโยชน์ของการเล่นดินเล่นน้ำส่งเสริมจินตนาการทางความคิดสร้างสรรค์
รู้จักแก้ปัญหา พัฒนาการทางอารมณ์เข้าใจตนเองมีสมาธิเกิดความฉลาดทางอารมณ์(EQ)...
อ่านรายละเอียด
ครงการ “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
ประเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 25)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 98)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 159)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ