หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
สายด่วนปลัด 083-592-6217
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.พรุพี
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
สายด่วยนายก 063-542-9878
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 4)
โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 3)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 3)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตก (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 (ดู : 2)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายสำราญ หมู่ที่ 7 (ดู : 3)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ตัววี สายราษฎร์ร่วมใจ (ข้างบ้านกำนันเสรี) หมู่ที่ 6 (ดู : 3)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดสุคนธาวาส ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพีรับมอบโล่เกียรติคุณ การดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2564 และ ปี2565 ของการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 ท้องถิ่นร่วมใจ ปลอดภัยทุกชีวิตณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อ่านรายละเอียด
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 (ช่วงเช้า) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมลคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีพุทธศักราช 2565
อ่านรายละเอียด
26 มิถุนายน 2565 "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" เทศบาลตำบลพรุพี นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ร่วมกับโรงเรียนพรุพีพิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง โรงเรียนบ้านช่องช้าง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
อ่านรายละเอียด
โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน หลักสูตร ระบำตารีกีปัส
อ่านรายละเอียด
โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านรายละเอียด
"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565" เมื่อเวลา 07:00 น. (ช่วงเช้า) นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะ จากสมาชิกสถาเทศบาล สำนักปลัด และกองคลัง เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี #กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ของเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565" เมื่อเวลา 18:00 น. (ช่วงเย็น) นายบุญเลิศ รอดศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะ จากสมาชิกสถาเทศบาล สำนักปลัด และกองคลัง เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี #กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
อ่านรายละเอียด
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากปปช.สุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล "สุดยอดผู้นำท้องถิ่น" ประจำปี 2565 สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อ่านรายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานและกิจกรรมทั่วไป ดูทั้งหมด  
 
พนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ลงพื้นที่สำรวจคนไร้ที่พึ่ง
อ่านรายละเอียด
นายดำรงค์เกียรติ ชูแก้ว พนักงานผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลพรุพี ได้รับแจ้งน้ำหนองใหญ่ไม่ไหล เข้าตรวจสอบพบว่าทรายกรองตันจากการเป่าล้างบ่อบาดาล ได้ดำเนินการล้างทรายกรองแล้ว
อ่านรายละเอียด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ออกพื้นที่ล้างทำความสะอาดถนน หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี ที่โรงเรียนพรุพีพิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 9)
ประเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 307)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 358)


ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ