หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายสมคิด ดำฉวาง
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดูทั้งหมด  
 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 14)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ดู : 10)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ดู : 14)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนมืด หมู่ที่ 4 (ดู : 18)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมุ่ที่ 1 (ดู : 13)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจุฬาภรณ์ แปลง 1 หมู่ที่ 7 (ดู : 15)
 
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยทางคณะได้ไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลปลายพระยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ในวันที่ 18 ก.ย. 2563
อ่านรายละเอียด
วันที่​ 15​ กันยายน​ 2563 คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าศาลา​ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี​ และการทำเกษตรผสมผสาน​โคกหนองนาโมเดล​ ณ​ บ้านช่องช้าง
อ่านรายละเอียด
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่านรายละเอียด
โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี
อ่านรายละเอียด
จัดโครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณหน้าโรงเรียนพรุพีพิทยาคม หมู่ที่ 1 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00น. โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
อ่านรายละเอียด
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี กิจกรรมที่ 2 ขนมปังแสนอร่อย
อ่านรายละเอียด
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี กิจกรรมที่ 1 ม้าก้านกล้วยพาสนุก
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง 12 สิงหาคม 2563
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลพรุพี จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 26 วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ สนามโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 26)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 34)
ด่วนที่สุด รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ท่าน โดยเข้ารับการอบรม 70 ชั่วโมง มีค่าตอบแทนเดือนละ 5000 - 6000 บาท อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ ไม่เป็นข้าราชการพนักงาน พนักงานจ้าง ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย เปิดรับสมัครวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ปิดรับสมัครของ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. สามารถติดได้ที่ 077- 380584 ต่อ 109, 110 (ดู : 35)
ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันที่ เวลา รายละเอียด
กระดานสนทนา
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
     
เทศบาลตำบลพรุพี
ม.4 บ.คลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔
E-mail Address : info@phruphi.go.th
Copyright © 2017. www.phruphi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ