ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   ไม่เก็บขยะเป็นเวลานาน แถวคลองสูญ  8/16/2021 [8:53:54 AM]
IP Adress : 113.53.106.218
 
ร้องเรียนไม่มีรถมาเก็บขยะ ม.5 คลองสูญ จนขยะล้นถังหลายวัน เป็นเวลาเกือบเดือน ไม่แจ้ง ไม่ดำเนินการ
จากคุณ : นิกร รัตนบุรี
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ